Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Hodočašće sestara u marijansko svetište Mariatrost (Graz)
     

PRINT

  U subotu 8. lipnja, trideset osam sestara Presvetog Srca Isusova uputile su se iz Rijeke predvođene vrhovnom predstojnicom Družbe s. Dobroslavom Mlakić, stopama svoje utemeljiteljice službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić na hodočašće u marijansko svetište Mariatrost - Marije Utješiteljice, u Graz, u Austriju.
  Uvijek su duše željne intenzivnoga duhovnog života privremeno napuštale mjesto svoga boravka i odlazile u samoću ili poznata svetišta gdje su oslobođene svakodnevnih briga i poslova u tišini doživljavale svoj susret s Bogom.
  Tako je i Majka Marija Krucifiksa Kozulić bila pobožna hodočasnica mnogih svetih mjesta, osobito marijanskih svetišta, jer je nosila u svojoj duši veliku težnju i čežnju za svetošću, a njezina su hodočašća uvijek bila spojena s ljubavlju i brigom za druge, za potrebite.
  Majka je imala veliko srce za potrebite i nije se držala slova zakona, nego kako kaže sv. Pavao: Ljubav nadilazi zakon (usp. Rim 5, 12). Majka Krucifiksa u svoj je riječki Zavod primala žensku djecu, ali kad se našla cijela obitelj u nevolji, prihvaćala je svu djecu, a kasnije je za mušku djecu tražila smještaj i odvodila ih u razne zavode. Tako je 1913. godine putovala s dječakom Antonom Pavešićem, iz Lošinja, koji je ostao bez roditelja i smjestila ga u Zavod sv. Vinka – Vinzentinum u Grazu, koji su vodili oci lazaristi, a za djecu su skrbile sestre sv. Vinka Paulskog - Kćeri kršćanske ljubavi. Tom je prilikom Majka Marija Krucifiksa provela i jedan cijeli dan u molitvi u bazilici Marije Utješiteljice – Mariatrost u Grazu.
  U Grazu nas je srdačno dočekao naš hrvatski karmelićanin o. Vedran Pavlić. U karmelićanskom samostanu i crkvi Gospe Snježne najprije smo se malo odmorile, okrijepile i pomolile. O. Vedran nas je ukratko upoznao s poviješću crkve i samostana te umjetničkim vrijednostima.
  Potom smo se uputile u svetište Mariatrost, koje se nalazi na vrhu brežuljka Purberg, u sjeveroistočnom dijelu Graza. Barokna bazilika potječe s početka 18. stoljeća, a kip Majke Božje nastao je u gotičkom razdoblju oko 1465. Tu je najprije bio pavlinski, a potom franjevački samostan od sredine 18. stoljeća. Od 1996. svetištem upravljaju dijecezanski svećenici. Uz svetište Mariazell, to je jedno od najpoznatijih hodočasničkih mjesta u Štajerskoj u Austriji.
  Svetu misu u bazilici i prigodnu propovijed održao nam je o. Vedran Pavlić. Tumačeći Božju riječ potaknuo je sestre da prepoznaju različite karizme Duha Svetoga kojima obdaruje svaku od njih. Svaka je primila poseban dar koji može poslužiti na izgradnju cijele zajednice. Potrebno je otvoriti svoje srce Bogu poput službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić koja je karizmu koju je primila živjela predano i konkretno prepoznajući potrebe svoga vremena.
  Treća točka našega hodočašćenja bio je odlazak do Zavoda Vinzentinuma koji je sagrađen 1872., a danas je to državna sveučilišna ustanova. Zatim smo posjetili samostansku crkvu i provincijalnu kuću Kćeri kršćanske ljubavi sv. Vinka Paulskog u Mariengasse 12. O povijesti svoje provincije koja je nastala u Grazu govorila nam je s. Eva Maria Donner, poglavarica. Imale smo priliku pomoliti se i na grobu njihove utemeljiteljice s. Marie Josipe Leopoldine Brandis (1815. – 1900.), za koju se vodi postupak za proglašenje blaženom. Sjećajući se i naše Majke Utemeljiteljice, zahvalile smo Bogu za njezin život, njezine žrtve i korake kojima je kročila ovom zemljom čineći dobro svima bez razlike i u čijem su srcu uvijek imali mjesta oni najpotrebniji.
  Hodočašće smo završile razgledavanjem povijesne jezgre grada Graza koji je drugi austrijski grad po veličini, a leži na rijeci Muri. Graz obiluje znamenitim kulturnim vrijednostima, uz katedralu sv. Egidija koja potječe iz 15. stoljeća i mauzolej Ferdinanda II. iz 17. stoljeća. Graz je bio sjedište i austrijske loze Habsburgovaca.
s. Dobroslava Mlakić
  
četvrtak, 23.01.2020. 17:13

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Ta Bogu je sve moguće!
Mk 10, 17-27