Ženski učenički dom Marije Krucifikse Kozulić<br />

Rijeka - Upisi u Dom u školskoj godini 2021./2022.

petak, 18. lipanj 2021, 14:00:00


N A T J E Č A J

ZA  PRIJAM  UČENICA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA
U ŽENSKI UČENIČKI DOM

MARIJE  KRUCIFIKSE  KOZULIĆ S  PRAVOM JAVNOSTI

U ŠKOLSKOJ  GODINI 2021./2022.


ODLUKA O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA
PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA
U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.