Područni objekt &quot;Mima&quot;<br />

Povijest Područnog objekta  "Mima""Mima" je područni objekt Dječjeg vrtića "Nazaret", Cvetkov trg 5, Rijeka. Vrtić i jaslice smješteni su u zgradi Zavoda Presvetog Srca Isusova koji je obuhvaćao sirotište, prvi dječji vrtić i oratorij koji je 1895. u Rijeci osnovala Majka Marija Krucifiksa, utemeljiteljica Družbe sestara Presvetog Srca Isusova. To je bio drugi dječji vrtić u povijesti predškolskih ustanova u gradu Rijeci. Ista je zgrada i Kuća utemeljenja autohtone hrvatske i jedine redovničke zajednice osnovane u gradu Rijeci.
   Godine 1948. gradske su vlasti oduzele zgradu i u nju smjestili državni dječji vrtić. Sestre su godine 1971. nastavile ilegalni rad s djecom u nedostatnom samostanskom prostoru, a vratile su se u spomenutu zgradu 1997. godine radeći s jednom jasličkom skupinom djece.
   Od početka školske godine 2011./2012., vrtić obuhvaća dvije odgojno-obrazovne skupine jasličku Anđeli i vrtićku Zvjezdice, nakon što je Družba kompletnu zgradu obnovila i napokon se u nj uselila poslije 63 godine. Novoobnovljeni Područni objekt "Mima" blagoslovio je na dan blaženog preminuća Majke Marije Krucifikse 29. rujna 2011. godine, mons. dr. Ivan Devčić, riječki nadbiskup.
   Mariju Kozulić su njezini roditelji od milja zvali Mima, stoga je tim imenom nazvan ovaj Područni objekt Dječjeg vrtića "Nazaret".
   U objema skupinama P.O. "Mima", i vrtićkoj i jasličkoj, mnogostruke su aktivnosti i rad s djecom protkane vjerskim odgojem tijekom cijele pedagoške godine, koje prate crkvene blagdane liturgijskog kalendara u godini.
  Pridaje se i velika važnost suradnji s roditeljima kroz svakodnevne susrete i mjesečne radionice pod stručnim vodstvom Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije.