Iz života

Preminula s. Konsolata KovačevićAna s. Konsolata Kovačević

„Slatki plod svih muka
nek' mi bude da se sjedinim s Tobom.
Ako pak u tvom dragom Srcu
mi je suđeno umrijeti,
o slatka, o draga smrti,
bit ćeš život za mene.“
Službenica Božja Marija Krucifiksa Kozulić
 
  U četvrtak 8. ožujka preminula je u 91. godini života i 66. godini redovništva s. Konsolata Kovačević.
  Rođena je 2. srpnja 1927. u Ivanovcima (Valpovo) od oca Tome i majke Petre rođene Majdanić. Dan poslije krštena je u župi Gospe Snježne u Harkanovcima, a krizmana 13. rujna 1946. U Ivanovcima je završila pučku školu. U travnju 1950. godine odaziva se pozivu na redovnički život i odlazi u Družbu sestara Presv. Srca Isusova. Bližu pripravu za redovnički život započela je 15. rujna 1951. Privremene zavjete polaže 16. rujna 1952. u samostanu Srca Isusova u Crikvenici, a doživotne 3. listopada 1958. godine.
  S. Konsolata je bila skromna i požrtvovna osoba koja je tiho i nesebično darivala sebe u službama koje su joj bile povjerene. Često je premještana u svrhu pomoći ondje gdje prilike života i rada nisu bile nimalo lagane. Tijekom više od šezdeset godina redovničkog života služila je Bogu i bližnjima ponajviše u domaćinstvu, kao sakristanka, a u župama je radila i teške poslove pomažući oko obnove crkvenih objekata. Od 1952. do 2012. djelovala je u Slatini, Zagrebu, Rijeci, Oštarijama, Crikvenici, Omišlju, Lovranu, Divjakama, Brod Moravicama, Ravnoj Gori, Vrbovskom, Bakru, Gospiću, Senju, Dobrinju, Ličkom Osiku.
  Od 4. kolovoza 2012. godine s. Konsolata je boravila u Kući matici na Drenovi gdje je pomagala koliko su joj to snage dopuštale i žrtvovala se za Družbu i Crkvu. U posljednjih nekoliko mjeseci polagano je gubila snage. Do časa prelaska u vječni život bila je posve svjesna svoga stanja i zazivala Božje smilovanje riječima: „Za ljubav Božju, sve za ljubav Božju!“. U tom prikazanju dovršila je svoje zemaljsko putovanje i preselila se u vječnost u noći 8. ožujka 2018.
  Neka joj Gospodin udijeli spokoj u nebeskoj domovini i nagradi je za sve patnje koje je s ljubavlju podnijela za života.
s. Marijana Mohorić