Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

7. uskrsna nedjelja
     

PRINT


Narod sjedinjen jednotom Oca, Sina i Duha Svetoga

  U misnim molitvama ova nas misa dublje uvodi u otajstvo Kristova uzašašća i pridruženja u slavu Očevu, a u čitanjima prikazuje Crkvu kao narod Božji koji živi od jednote Oca, Sina i Duha Svetoga.
   U zbornoj ističemo vjeru da je Spasitelj ljudskog roda sada u slavi s Bogom i molimo da iskusimo njegovu prisutnost u Crkvi, jer je obećao biti s nama do svršetka svijeta. U darovnoj molimo da prijeđemo u nebesku slavu, a u popričesnoj izražavamo nadu da će se na cijelom tijelu koje je Crkva dovršiti ono što je uzašašćem počelo na Kristu kao Glavi. U prvom čitanju imamo Stjepanovu molitvu za protivnike. U drugom čitanju odlomak iz Otkrivenja govori o povezanosti Crkve i Duha koji dozivlju: "Dođi, Gospodine Isuse". U evanđelju Isus moli da njegovi sljedbenici budu jedno kao što su jedno on i Otac.
   Ova nedjelja zove nas da iskusimo Kristovu prisutnost u Crkvi i drugima omogućujemo da takvo iskustvo doživljavaju. Crkva sabrana jednotom Oca, Sina i Duha može i treba biti jedna. Dobiva udio na jednoti Boga i na sposobnost biti znak i sredstvo jedinstva ne samo za vlastite pripadnike nego i za cijeli ljudski rod.

Opraštati kao što Krist oprašta (Dj 7, 55-60)

  Glavni razlog za uvrštavanje ovog odlomka u današnju liturgiju je Stjepanovo viđenje "otvorenih nebesa i Sina čovječjega gdje stoji zdesna Bogu". Stjepan može prodrijeti u nebeska zbivanja zato što je "pun Duha Svetoga" koji ga jača i prosvjetljuje. On vidi Isusa u nebeskoj slavi, pridružena Bogu. Proslavljeni Isus "stoji" u znak spremnosti da prihvati svoga svjedoka koji biva podvrgnut nasilnoj smrti. Stjepan javno svjedoči Isusovu proslavljenost i ustoličenost uz Boga, što postaje posljednji poticaj sucima da ga osude na židovsku smrtnu kaznu - kamenovanjem. Među svjedocima je i Savao, jer je on tada bio revni farizej koji je pomagao da se proces i egzekucija odvijaju prema rabinskoj interpretaciji starozavjetnih propisa.
   Po uzoru na Isusa s križa, Stjepan moli pred izdahnuće. Ali dok je Isus svoj duh predao Ocu, Stjepan ga predaje "Gospodinu Isusu". Njegova je molitva još jedno svjedočanstvo o Isusovu uzdignuću u božansku slavu, jer samo onome tko je po dostojanstvu jednak Bogu može vjernik izručivati svoj duh u trenutku završetka zemaljskog putovanja.
   Po uzoru na Isusa s križa, Stjepan moli da Bog mučiteljima ne uzme za zlo nepravednu osudu i smrtnu kaznu. Oprašta kao što Isus oprašta. Isus je; istina, i pred židovskim i pred rimskim sucima protestirao protiv nepravde koju mu nanose, ali je s križa oprostio svima, jer je učio i vjerovao da se nasilje ne može izliječiti novim nasiljem.
   Psalam 97 je himan Bogu koji kraljuje prirodom i ljudima. Mi danas riječi ovog psalma primjenjujemo na Isusa na nebo uzašlog koji zaslužuje naše poklonstvo i klicanje.

Duh i Zaručnica govore: "Dođi!" (Otk 22, 12-20)

  Ovaj odlomak je zaključni dio Otkrivenja. Ivan vidjelac njime ohrabruje svoje povijesne čitaoce na ustrajnost u progonstvu, jer "Svjedok vjerni" (usp. Otk 1, 5 i r. 20 današnjeg čitanja) sigurno dolazi. Iz našeg čitanja ispuštena su tri retka koja su odviše vezana na povijesne čitaoce. Uskrsli Krist predstavlja se ovdje formulom kojom su Grci onog vremena zvali svoje glavno božanstvo Zeusa: "Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak". Alfa i omega su prvo i posljednje slovo grčke abecede. "Alfa i Omega" označava puninu. Pogani su ovom formulom isticali uvjerenje da sve ovisi od više sile. Kršćani su preuzeli njihovu formulu da istaknu kako sve ovisi od Boga i proslavljenog Jaganjca. U Otk 1, 8 i 21, 6 ova je formula primijenjena na Boga koji je prvenstveno Otac nebeski. Ovdje je vidjelac primjenjuje na proslavljenog Krista te izriče njegovu božansku moć i dostojanstvo.
   Onima koji "peru svoje haljine" proslavljeni Krist obećava udio na stablu života i ulazak u nebeski Jeruzalem. Vjernici peru svoje životne haljine krštenjem i euharistijom, a u vremenu kad se izmirenje s Bogom odvojilo u posebni sakrament također i u sakramentalnom pomirenju.
   Duh i Zaručnica govore: "Dođi!" I tko čuje, neka rekne: "Dođi!" Ovo je lozinka pozivanja na euharistijsko slavlje u vremenu progona Crkve. Duh Sveti i vidljiva Crkva koja je Kristova zaručnica zovu raspršene vjernike: "Dođi!" Na euharistiji Krist postaje nazočan među svojima. Na euharistiji Duh Kristov jača vjernike za nove životne borbe. Žeđ o kojoj se u nastavku odlomka govori je životna žeđ. Bog im na euharistiji Crkve nudi "vode života zabadava". U pozivu na euharistijski sastanak bilo je obećanje da će sudionici doživjeti Kristovu prisutnost i obnoviti se u vjeri u njegov drugi dolazak o koncu svijeta. Vidjelac je na početku Knjige prikazao proslavljenog Krista kao Svjedoka vjernog. Sada, na kraju, ponovno nastupa Krist kao svjedok. On se predstavio kao svjedok zato što na sudu nije odustao od svoje životne zadaće. Očekuje da vjernici progonjene Crkve budu njegovi svjedoci. Isus kao Svjedok vjerni obećava: "Da, dolazim ubrzo!" To je obećanje i utjeha. On će svoju riječ ispuniti, progoni neće biti trajno stanje njegove zajednice u povijesnom svijetu.
   Naš odlomak završava liturgijskim usklikom: "Amen! Dođi, Gospodine Isuse!" "Amen" je molitveni usklik koji su prvi kršćani preuzeli od Židova. On je potvrda zajednice na izlaganje i molitve predstojnika; doslovno značenje je: "čvrst, siguran, prihvaćen" - misli se "taj nauk, taj molitveni zaziv". "Dođi, Gospodine Isuse" sačuvan je u 1 Kor 16, 22 u aramejskom obliku: "Marana tha!" Iako je Prva Korinćanima pisana obraćenim Grcima koji nisu trebali aramejski za svoj svagdanji život pa ni za svoje bogoslužje, Pavao je Korinćane naučio taj liturgijski usklik jeruzalemskih kršćana u znak zajedništva u vjeri. Bilo je to podsjećanje na židovski korijen Isusa i kršćanstva. Usklik je bio lozinka za euharistijski sastanak. Doći na euharistiju Crkve znači susresti se s uskrslim Gospodinom i ojačati se u vjeri u njegov novi dolazak. Ovaj nam odlomak iznosi ključnu ulogu euharistije kao događaja u životu kršćanske zajednice.

Da budu jedno kao što smo mi jedno (Iv 17, 20-26)

  Ovaj odlomak dio je Isusove velikosvećeničke molitve na zaključku oproštajne večere, prema četvrtom evanđelju. Ivan je zapisao ovu molitvu nakon što se u zajednicama ovisnim od njega dogodio rascjep, kako možemo zaključiti iz Prve Ivanove. Neki kršteni Židovi smatrali su Isusa samo čovjekom koji upravo zato što je završio na križu ne može biti Krist, Spasitelj. Oni su napustili pravovjernu grupu za koju je bitno vjerovati u Isusovo mesijanstvo (usp. 1 Iv 2, 22-24). Neki obraćeni Grci gnostičkog usmjerenja prezirali su ljudsko tijelo kao zatvor duše. Nije im išlo u glavu da bi Sin Božji smio postati pravi čovjek pa su nijekali da je "Isus Krist došao u tijelu" (1 Iv 4, 2-3). I oni su napustili pravovjernu zajednicu. Obje krivovjerne grupe - kao i pravovjerna - pozivale su se na Duha Svetoga kojega je Isus obećao kao onoga koji će Crkvu uvoditi u istinu. Ivan je ovdje tako izvijestio o Isusovoj molitvi da podsjeća na ugroženo jedinstvo Crkve.
   Isus moli za sve koji će na propovijed apostola u njega povjerovati. Moli da budu jedno kako bi svijet vjerovao u Isusa (ne u Crkvu!). Isus dalje ističe da je učenicima predao slavu koju mu je dao Otac. "Slava" je ovdje Očeva ljubav prema Sinu i zajedništvo. On to prenosi na Crkvu kao zajednicu onih koji se osjećaju ljubljeni od Oca i Sina te imaju udio na jedinstvu Oca, Sina i Duha.
   Iako je jedinstvo Crkve ranjivo, ono je moguće jer teče iz ljubavi kojom Otac prihvaća Sina i Sin Oca, a to jedinstvo ljubavi Isus prenosi i na Crkvu. Jedinstvo Crkve u razdijeljenom i posvađanom svijetu znak je da Otac ljubi sve vjernike kao što je ljubio Sina u njegovu povijesnom poslanju. Za Isusa je bitna svijest da ga Otac ljubi i kad uspjehe žanje i kad ide u nasilnu smrt. Ostajući povezan s Ocem, on moli da njegovi vjernici ostanu povezani jedni s drugima i tako pokazuju svijetu da Bog ljubi na poseban način one koji se odazivaju u Crkvu. Isus govori da je učenicima očitovao Očevo ime i još će očitovati. Time podsjeća na silazak Duha i njegovu ulogu (usp. Iv 14, 26). Duh će činiti da Crkva prianja uz Isusa i "čuva" njegove riječi u promjenjivim povijesnim prilikama. Time će Crkva biti zajednica onih koje Bog ljubi, jer je Isus na njih prenio ljubav Očevu prema sebi.
  Ovaj nam odlomak govori da je Crkva narod Božji koji dobiva udio na jednoti Oca i Sina i Duha Svetoga. Kao što su Otac, Sin i Duh Sveti povezani ljubavlju, tako i Crkvu čini jednom ljubav darovana, ali i zadana.
prof. dr. Mato Zovkić

 
nedjelja, 26.06.2022. 03:13

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Nek te, Gospodine,
slave sva djela tvoja
i tvoji sveti
nek te blagoslivlju!
Ps 145