Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

5. uskrsna nedjelja
     

PRINT


Ljubiti kao što Isus ljubi

  Današnja misna čitanja skreću našu pažnju na Crkvu kao zajednicu Isusovih sljedbenika koji se osjećaju šatorom Božjim među ljudima, jedni druge podržavaju u vjeri i nastoje se ljubiti kao što Isus ljubi.
  Za prvo čitanje imamo odlomak o Pavlu i Barnabi koji pri koncu prvog misijskog putovanja utvrđuju u vjeri crkvene zajednice što su ih osnovali a zatim matičnoj zajednici u Antiohiji podnose izvještaj o "svemu što Bog učini po njima: da i poganima otvori vrata vjere." Drugo čitanje je dio viđenja o novom Jeruzalemu koji je Šator Božji među ljudima. Isus u evanđelju najavljuje svoj "odlazak" u proslavu po smrti na križu te obećava da će ostati sa svojima po njihovoj požrtvovnoj međusobnoj ljubavi. Svijet bi trebao prepoznavati da smo Isusovi sljedbenici po tome što ljubimo jedni druge i sve ljude kao što Isus ljubi. Ponizno priznajemo da nismo u tome dosljedni i molimo snagu da sve više postajemo ono što bismo trebali biti.

Sabraše Crkvu i pripovjediše što sve Bog učini po njima
(Dj 14, 21-27)

  Pavao i Barnaba pošli su oko god. 44. iz Antiohije na prvo misijsko putovanje, nakon što je Duh Sveti na euharistijskom slavlju tamošnjoj zajednici preko antiohijskih proroka preporučio da Pavla i Barnabu pošalju na misijsko djelovanje među pogane (usp. Dj 13, 1-3). Ostali su na tom putu oko pet godina i pri povratku su još jednom obišli osnovane crkvene zajednice. Danas bismo ih nazvali župama. Poticali su obraćenike na ustrajnost u vjeri i najavljivali teškoće koje su imale doći, kad jednom rimska država otkrije kako su kršćani "ateisti", tj. ne priznaju idolske bogove ni cara kao božanstvo. Misionari su po tim župama postavljali i starješine, iz čega mi katolici vidimo početak svetog reda. Starješine će voditi zajednice po uputama apostola.
   U Antiohiji su misionari "sabrali Crkvu i ispripovijedali što je Gospodin učinio po njima: da je i poganima otvorio vrata vjere". "Crkva" su ovdje svi krštenici Antiohije koji su prva zajednica sastavljena od obraćenih pogana. Kako su misionari poslani da naviještaju vjeru Crkve, osjećali su se dužni položiti račun Crkvi o Božjem djelovanju po njihovu zalaganju. Pavlu i Barnabi ne pada napamet da odaziv pogana na vjeru pripisuju sebi u osobni uspjeh. Svjesni su da je to Bog učinio, a oni su samo služitelji riječi Božje i djelitelji Božjih otajstava (usp. 1 Kor 3, 5; 4, 1). Iz ovog čitanja trebamo naučiti da su Crkva svi kršteni vjernici te da jedna takva mjesna Crkva cjelovito živi i svjedoči svoju vjeru kad se zanima za duhovni napredak ostalih vjerničkih zajednica i kad podržava misionare.

Šator Božji među ljudima (Otk 21, 1-5)

  Knjiga Otkrivenja završava viđenjem nebeskog Jeruzalema koji ima crte zemaljske Crkve. Pogled u nebeski Jeruzalem trebao je u vrijeme progona kršćanstva ulijevati vjernicima snagu da izdrže.
   U današnjem odlomku naglašeno je novo nebo i nova zemlja. Na takvu zemlju silazi s neba "novi Jeruzalem od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svog muža". Prije je Vidjelac istaknuo da o eshatonskoj fazi spasenja "pred licem Božjim pobježe zemlja i nebo" te da su zlobnici podvrgnuti konačnoj kazni (20, 11.15). Sada pokazuje na liniji starozavjetnih proroka da za otkupljeno čovječanstvo Bog stvara novo nebo i novu zemlju (usp. Iz 65, 17; 66, 22). O eshatonskoj obnovi "ni mora više nema", jer je ono sjedište nemani i neprijateljskih sila, a iz njega je izašla i Zvijer s deset rogova i sedam glava koja progoni Jaganjčeve sljedbenike (usp. 13, 1). Sveti grad silazi s neba, jer mu je Bog arhitekt i graditelj (usp. Heb 11, 10). Taj je grad kao zaručnica nakićena za svog muža. Ovo je starozavjetna metafora o Božjem narodu kao zaručnici ili ženi koju je Bog odabrao bez prethodnih zasluga. Slika je bila tim upotrebljivija što je "Izrael" i "Jeruzalem" u hebrejskom ženskog roda. U ovoj slici prisutna je misao da je Crkva na zemlji početak otkupljenog čovječanstva te da je konačno otkupljenje isključivo Božje djelo - dar Božji ljudima iz svih naroda, puka i jezika. Glas s neba tumači vidiocu smisao viđenja: "Evo Šatora Božjega s ljudima. On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov a on će biti Bog s njima" (r. 3). U vrijeme prolaza kroz pustinju Bog je boravio u svom narodu u šatorskom svetištu koje se moglo prenositi. Kasnije je napravljen hram u kojem se čuvao kovčeg saveza s pločama. Crkva na zemlji već jest šator Božji s ljudima, ali je ona znak i sredstvo eshatonske nerazdvojivosti između Boga i ljudi. Izraz: "Oni će biti narod njegov a on će biti Bog s njima" je formula sklapanja saveza u starozavjetnim spisima (usp. Ez 37, 27; Lev 26, 12; Jer 31, 33; Zah 8, 8).
   Bog vjerni saveznik najavljuje da će u vremenu eshatonskog spasenja svima ožalošćenima obrisati svaku suzu s očiju; neće više biti smrti, ni tuge, ni jauka, ni boli. Svima koji trpe progon, nepravdu, neizlječivu bolest ili zapuštenost od onih koji bi ih morali voljeti i posluživati ovo je poruka da Bog vidi ljudsku patnju i da tješi. "Evo činim sve novo" su jedine riječi u Otkrivenju koje izgovara sam Bog. Ostale riječi ove nadahnute knjige izgovara Ivan vidjelac, Jaganjčevi sljedbenici na zemlji ili u nebu, sljedbenici Zvijeri. Ovdje nastupa sam Bog kao garant svega što je obećao. Vrijeme novog Jeruzalema, vrijeme Božjeg prebivanja među ljudima i brisanja svake suze nije prazno obećanje. A Crkva na zemlji je znak i sredstvo spasenja dostupnog u Kristu. Ona je već sada Šator Božji među ljudima.

Nova zapovijed (Iv 13, 31-35)

  Ovaj odlomak početak je dugačkog Isusova govora na posljednjoj večeri nakon što je izašao Juda. Taj se govor proteže kroz tri poglavlja (14, 15 i 16) te završava velikosvećeničkom molitvom u 17. poglavlju kojom Isus potvrđuje svoje sinovstvo upravo moleći pred smrt i ispovijedajući da ga Otac i tada ljubi.
   "Sada je proslavljen Sin Čovječji" je Isusov komentar o Judi koji izlazi da ga izda. On je prije naglašavao da će ljudi uvidjeti kako on jest upravo kad bude uzdignut od zemlje. Čak je najavljivao da će tako "uzdignut" sve privlačiti k sebi (usp. Iv 8, 27; 12, 32). U punoj svijesti nastavlja svoj hod i zna da ga čeka nasilna smrt. Ivan je u toku Isusova djelovanja pokazivao da Isus zna što je u drugima, a sada pokazuje da zna i što će se s njime zbiti: nasilna smrt bit će proslava koju mu sprema Otac. Isus također vjeruje da je njegovim dosadašnjim načinom djelovanja Bog proslavljen: "I Bog je proslavljen u njemu!" (r. 31b). Sada kad odlazi u smrt izražava povjerenje u Oca kojeg je proslavljivao svojim djelima i riječima: ovom smrću njega će Bog proslaviti, učinit će je izvorom milosti za ljude, a njega će uvesti u stanje uskrsne proslavljenosti iz kojeg će moći biti u osobnom odnosu sa svakim, a da ne bude zatvoren za druge. "Još sam malo s vama" je najava skore smrti. Naše današnje čitanje ispušta r. 33b gdje Isus kaže apostolima da ne mogu poći onamo kamo on sada odlazi. U svom sadašnjem duhovnom stanju ne mogu s njime ni u smrt ni u proslavu po križu.
   Zatim Isus daje novu zapovijed svojim sljedbenicima: da se ljube kao što on ljubi njih i sve ljude. Zapovijed ljubavi postojala je u Starom zavjetu (usp. Lev 19, 15). Novo je što Isus ljubav proglašava sažetkom svih zapovijedi i time omogućuje svim ljudima da napreduju u svetosti. Ne mogu svi znati 613 starozavjetnih zapovijedi i zabrana, pogotovu u vremenu kad je veći dio stanovništva bio nepismen. Mogu, međutim, svi ljubiti Boga i bližnjega. Novost je što Isus traži ljubav kao što on ljubi. A pokazao je ljubav mladencima u Kani Galilejskoj, Nikodemu kad ga je primio na noćni razgovor, Samarijanki kad je s njome ušao u dijalog, Marti i Mariji kad im je uskrisio Lazara, Judi koji ga izdaje, Petru koji ga se odriče... Isusova ljubav popraćena je razumijevanjem. On ljubi tako da ulijeva volju za obraćenjem. Iz 1 Iv 2, 19 vidimo da je među kršćanima Ivanovske tradicije došlo do rascjepa, pri čemu su jedni druge optuživali za krivovjerstvo. Zato poziv na ljubav u Crkvi kao što Isus ljubi znači otvaranje za kršćanske zajednice koje su drugačije, strpljivost s rubnima koji ne dolaze na naše svete sastanke, ali ne žele da ih isključimo posve. Je li naša međusobna strpljivost zbiljski znak da smo Kristovi sljedbenici u pluralističkom svijetu što se razvija i mijenja?
prof. dr. Mato Zovkić

 
nedjelja, 26.06.2022. 03:30

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Nek te, Gospodine,
slave sva djela tvoja
i tvoji sveti
nek te blagoslivlju!
Ps 145