Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

5. korizmena nedjelja
     

PRINT
 

Učitelj koji unatoč strahu pristaje na nasilnu smrt
 
  Za evanđelje imamo dio Isusova završnog govora u Jeruzalemu, pri kraju ministerija, kako ga je zabilježio četvrti evanđelist. On se događa nakon Isusova svečanog ulaska u Jeruzalem prilikom kojega su hodočasnici i Jeruzalemci pozdravili Isusa kao onoga "Koji dolazi u ime Gospodnje, Kralj Izraelov" (Iv 12, 13). Ivan naglašava da je Isusu u susret izašlo mnoštvo koje je čulo kako je oživio mrtvog Lazara, a farizeji su se ljutili što "svijet ode za njim".
   Među brojnim hodočasnicima koji su za Pashu došli u Jeruzalem iz vjerskih razloga bili su i neki Grci. Oni su zaželjeli uspostaviti kontakt s Isusom pa su se javili Filipu, a Filip i Andrija predstavili su ih Isusu. Njima i svima koji imaju prizemljene pojmove o Mesiji Isus odgovara da je kao pšenično zrno koje ima istrunuti da donese obilan rod. Zatim primjenjuje na sebe načelo: "Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni!" (r. 25). Izražava svoj strah pred nasilnom smrću upotrijebivši izraz da mu je duša potresena. Priznaje kako stoji pred napašću da moli od Oca izbavljenje od ovog časa, ali ostaje na raspolaganju Ocu i najavljuje da će sve privući k sebi kad bude uzdignut sa zemlje. Time daje do znanja da će umrijeti rimskom smrtnom kaznom, pribijanjem na križ. U toj nasilnoj smrti on vidi Božje pripuštenje i put u proslavu. Bog će svoje kraljevstvo uspostavljati ne samo po njegovim čudesima i propovijedima nego i po njegovoj smrti koja je potvrda svega što je do tada činio i govorio.
  Za prvo čitanje imamo Jeremijinu najavu novog saveza s domom Judinim i domom Izraelovim (cijeli narod Božji SZ). U vrijeme tog saveza ljudi će "poznavati Boga", prihvaćat će njegovo vrhovništvo i zapovijedi. Za drugo čitanje imamo odlomak iz Poslanice Hebrejima koji prerađuje sinoptičku gradu o Isusovoj molitvi u Getsemanskom vrtu.
  Grci su došli razgovarati s Isusom kao Učiteljem koji imponira svojim djelima i naukom. On im se predstavio kao Očev ponizni i podložni Sin, spreman na smrt, iako kao čovjek strahuje pred nasiljem nad samim sobom. Ova poruka divno je pretvorena u molitvu u današnjoj zbornoj: Gospodine, Bože naš, Tvoj se Sin iz ljubavi za svijet predao u smrt. Daj da i mi tvojom pomoću odvažno stupamo putem njegove ljubavi.
   U današnjoj liturgiji s Isusom pristajemo na gubitke i žrtve zemaljskog života da bismo stekli život vječni.

Svi će me poznavati, jer ću oprostiti bezakonje njihovo (Jr 31, 31-34)

 Poglavlja 30-31 Jeremijine knjige su "Knjiga utjehe" koja sadrži Jeremijine propovijedi iz vremena prvih 20 godina proročkog djelovanja među potomcima Izraela ili deset sjevernih plemena koja su god. 721. odvedena u asirsko sužanjstvo. Kroz novih 20 godina prorok je zatim djelovao u Jeruzalemu potičući na obraćenje, jer prijeti nova opasnost od Babilonije. Kad je doživio neuspjeh reforme koju je pokušao provesti pobožni i sposobni kralj Jošija, Jeremija je uvidio potrebu novog saveza.
  Novi savez bit će sklopljen "s domom Izraelovim i s domom Judinim" (r. 31). Dom Izraelov su deset sjevernih plemena koja su god. 721. odvedena u asirsko sužanjstvo. Dom Judin su dva južna plemena s davidovskom lozom koja je u vrijeme ove Jeremijine propovijedi bila pred utrnućem, jer su Babilonci svakog trenutka mogli provaliti u grad i okončati samostalnost male državice s glavnim gradom Jeruzalemom. Savez će biti sklopljen "poslije onih dana" (r. 33). Jeremija često upotrebljava ovaj izraz (usp. Jr 7, 32; 9, 24; 16, 14) u eshatološkom smislu jer pod njim misli izvjesni prekid u povijesti Izraela, a taj će se prekid dogoditi divnom i čudesnom Božjom intervencijom.
  Bitni sadržaj novog saveza jest: "Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov a oni narod moj... Svi će me poznavati, jer ću oprostiti bezakonje njihovo" (r. 33-34). Poznavanje o kakvom je ovdje riječ je priznavanje i prihvaćanje Božjeg gospodstva, vršenje Božjih zapovijedi. "Bit ću Bog njihov, a oni narod moj" je formula sklapanja saveza koja se često susreće u starozavjetnim knjigama, posebno kod Jeremije, Ezekiela, Zaharije. Tom formulom Bog se veže na vjernost svome narodu, a od naroda očekuje prihvaćanje svojih zapovijedi. Savez je kategorija zajedništva s Bogom i međusobno. Bog sklapa savez sa zajednicom svoga naroda, a time i sa svakim pripadnikom toga naroda. Najava da će u vremenu novoga saveza svi "poznavati Boga" ispunja se na Isusa iz današnjeg evanđelja. On je spreman i u nasilnoj smrti prepoznati volju Očevu. Zato prihvaća nasilnu smrt. "Poznaje" Oca i u okrutnom procesu koji će završiti smrću. Time je on posrednik novoga saveza.

Sa silnim vapajima i suzama (Heb 5, 7-9)

  Kad kaže da je Isus "bio uslišan zbog svoje predanosti", sveti pisac sa svojim povijesnim čitaocima zna da Otac nije oslobodio Sina od fizičke smrti nego je njegov prividni poraz u smrti učinio pobjedom. Uskrisio ga je i tako njegovu fizičku smrt učinio klicom života vječnoga za sve ljude. Svećeništvo starozavjetnih svećenika ugasilo se fizičkom smrću, a Isus je vječni svećenik zato što sada živi i zastupa ljude pred Bogom.
  Sveti pisac nastavlja da je Isus iz onoga što prepati naviknuo slušati i tako stekao savršenstvo. Učenje na temelju proživljene nevolje sastavni je dio ljudskog iskustva. Isus je prošao kroz to iskustvo pa zato iz svog uskrsnog stanja može biti solidaran s ljudima. Isus je poslušnošću Ocu u smrti postao veliki svećenik novoga saveza. Onima koji njega slušaju on je "začetnik vječnoga spasenja". "Vječno" je ovdje kontrast od privremenog, zemaljskog i prolaznog. Zemaljske patnje, pa i fizička smrt, su nešto privremeno i prolazno u životu Isusa i ostalih ljudi. Spasenje vječno je nešto što traje. Onima koji su poput njega strpljivi i poslušni Bogu, Isus je izvor vječnog spasenja.
  Pisac poslanice Hebrejima prikazuje Isusa kao samilosnog velikog svećenika koji je solidaran s ljudskom braćom i sestrama. Odsjek iz kojeg je uzet naš današnji odlomak počinje utješnom konstatacijom: "Nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom" (4,15).
  "U dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao je molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti" (r. 7). Ovo je prerada tradicijske građe o Isusovoj agoniji u Getsemanskom vrtu, kako su je sačuvali Matej, Marko i Luka. Sveti pisac zna da je Isus u molitvi najprije tražio od Oca da bude oslobođen kaleža muke i smrti. Bila je to molitva "silnog vapaja i suza". Glasna molitva Pravednika koji vidi da ga čeka nasilna smrt zato što objavu tumači drugačije od službenih teologa i vjerskih poglavara. Isus je u toj molitvi pokazao da voli živjeti i da se boji smrti zato što je pravi čovjek.

Ako li umre, donosi obilat rod (Iv 12, 20-33)

  Grci koji su "došli klanjati se na Blagdan" morali su biti etnički Grci, ne Židovi dijaspore koji bi govorili grčki. Oni su - vjerojatno u kontaktu sa Židovima dijaspore ili Betsaide iz koje su bili Filip i Andrija - došli do uvjerenja da postoji samo jedan Bog i poželjeli obaviti hodočašće u Jeruzalem kao središte monoteističke religije. Kao Grci, pripadnici su naroda koji rađa filozofe i književnike. Po svojoj kulturi držali su do mudrih učitelja. Tako im je morala doći vijest o Isusu kao univerzalistički orijentiranom židovskom rabinu koji govori i svjedoči da Bog hoće spasenje svih ljudi. Ne zaboravimo da prema Ivanovu evanđelju Isus nakon razgovora sa Samanjankom ostaje dva dana u gradu Samarijanaca i oni se tom zgodom uvjeravaju da je on "uistinu Spasitelj svijeta" (Iv 4, 42).
  Grci se javljaju Filipu koji već nosi grčko ime u znak spremnosti i sposobnosti da kontaktira s ljudima grčke kulture. Filip i Andrija dovode dobronamjerne Grke Isusu, a on im se predstavlja kao zrno pšenice koje treba biti zasijano, istrunuti da bi donijelo rod. Time ispravlja očekivanje Grka koji su zajedno s Rimljanima upotrebljavali poslovicu da se po trnju dolazi do ruža, ali nisu cijenili oplemenjujuću snagu patnje u vjerničkom i ljudskom životu. Isus je ranije u toku ministerija govorio da život gube oni koji ga ljubomorno i grešno čuvaju samo za sebe, a dobivaju oni koji se izvrgavaju opasnosti u služenju Bogu i ljudima. Sada to načelo primjenjuje pred Grcima na sebe. Uviđa da ga čeka nasilna smrt, ne promijeni li naglo svoj način propovijedanja i djelovanja. Sve što je do tada činio dovelo je do odluke vjerskih poglavara da ga ubiju (usp. Iv 11, 53). Povuče li se, spašava svoj zemaljski život, ali i briše svoje propovijedanje o Bogu koji želi spasenje svih ljudi i sve zove na obraćenje. Izjavom da želi biti zrno što pada u zemlju i trune Isus najavljuje da ostaje na dosadašnjem kursu i prihvaća nasilnu smrt.
  On svečano izjavljuje da njegova smrt neće značiti ušutkivanje njegova vjerskog pokreta: "A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi" (r. 32). Evanđelist zaključuje: "To reče da označi kakvom će smrću umrijeti". Najavio je za sebe rimsku smrtnu kaznu: križ (židovska smrtna kazna redovito je bila kamenovanje). Ta okolnost da će biti fizički uzdignut na križ kao jedan od političkih buntovnika u rimskom carstvu, Isusu je povod da najavi kako će raspećem biti uzdignut u proslavu. Uzdignut fizički i duhovno, on će "sve" privlačiti sebi. "Sve" u smislu da će među njegove učenike stupati pripadnici svih naroda. On je uvjeren da njegov religiozni pokret ispunja čežnje ljudskih srdaca. U vremenu kad evanđelist ovo zapisuje već postoji Crkva, sastavljena od obraćenih Židova i pogana, privučena i sabrana oko Uzdignutoga.
  Isus kao čovjek bez sustezanja govori da se boji smrti: "Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me od ovog časa?" (r. 27). Isus je bio potresen kad se susreo s Martom i Marijom te sa svima koji su im došli izraziti sućut povodom smrti Lazara (usp. Iv 11, 38). Potresen je i pred skorom vlastitom smrti. Kao čovjek nije prošao kroz iskustvo smrti i boji se. Time je podijelio s nama ljudima strah od vlastite smrti i potresenost prilikom smrti naših najdražih.
  Iz ovog evanđeoskog događaja možemo naučiti troje:
  a) Ne prikrivajući svoj strah pred smrću Isus je s nama podijelio naše strahove i nevolje. Ne samo strah od smrti naše i naših najdražih nego i strah od otpuštanja s posla, od kraha u braku i životu, od nas samih i naših bližnjih. Dok mu na tome zahvaljujemo, od njega učimo strah ne skrivati, ali ni bježati od svojih dužnosti u strahu, ne bježati od volje Božje pod pritiskom životnih teškoća.
  b) Od Isusa, koji pristaje da život izgubi kako bi ga trajno stekao, učimo ne biti sebični, ne vladati se u životu samo tako da nama bude dobro, da prođemo sa što manje životnih udaraca i rana. Tko ne zna prihvatiti gubitak i udarac na kratak rok, neće doći do pobjede na dug rok. To su Rimljani izražavali načelom "Per aspera ad astra - po trnju do zvijezda". Kršćani to izražavaju isusovski: "Tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni!"
  c) Isus u trenucima tjeskobe i osamljenosti moli. Luka, što više, ističe: "A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio" (Lk 22, 43). U depresijama, žalostima, neuspjesima mi vjernici molitvom osmišljavamo svoje stanje. Isus je znao da mu je Bog blizu i u smrtnoj borbi. Neka nam udijeli snagu da i mi u takvim situacijama usrdnije molimo.
prof. dr. Mato Zovkić

 
nedjelja, 18.03.2018. 10:17

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Pravo me štuje onaj
koji prinosi žrtvu zahvalnu:

i onomu koji hodi
stazama pravim - 

njemu ću pokazati
spasenje svoje.
Ps 50