Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

3. nedjelja došašća
     

PRINT

 

"Djela Kristova" zbunjuju Krstitelja
 
  U starini, dok se u Zapadnoj Crkvi u liturgiji upotrebljavao latinski jezik, ova se nedjelja zvala "Gaudete - Radujte se!", zbog ulazne pjesme uzete iz Fil 4, 4, a taj Pavlov odlomak upotrebljavao se kao poslanica nedjelje. U ovoj liturgijskoj godini ne čitamo odlomak iz Fil 4, ali je ulazna pjesma ista. Ova je nedjelja oaza radosti u spremanju na Isusov dolazak. Zborna molitva i prvo čitanje govore o toj radosti. Poslanica, uzeta iz Jak 5, zove na strpljivost po uzoru na poljoprivrednike i starozavjetne proroke.
  U evanđelju Krstitelj, zbunjen "djelima Kristovim", šalje svoje učenike da pitaju Isusa je li on Očekivani ili treba drugoga čekati. Isus mu odgovara proročkim citatima o čudesnim djelima najavljenim za mesijanska vremena te proglašava blaženima one koji se nad njim ne sablažnjuju. Zatim hvali Krstitelja što nije kao trska koju ljulja vjetar te što je više od proroka.
  Ova nedjelja zove nas na radost, unatoč šokantnom načinu Božjeg djelovanja po Isusu. Kao nekoć Krstitelju, i nama danas Isus poručuje: "Blago onom tko se ne sablazni o mene!" Svojom "običnošću" Isus je povijesnim slušateljima pa i Krstitelju davao povod za "sablazni", otežavao vjeru. Ipak nije odustao od svog načina uprisutnjivanja spasenja koje Bog nudi, nego je zvao ondašnje, a zove i današnje vjernike na otrežnjenje... Isus je opunomoćeni poslanik Boga koji iznenađuje, koji se ne da svesti na ljudsko očekivanje. Takav Bog mogao bi po magijskim obredima i formulama biti prisiljavan da se pokori ljudskim manipulacijama. Jesmo li radosni što Isus objavljuje Boga živog, drukčijeg, iznenadujućeg?

Pjesma povratnika (Iz 35, 1-6a.10)

  Iako je u prvom dijelu Izaijine knjige koji sadrži propovijedi povijesnog Izaije od 735. do 701. pr. Kr., ovaj odlomak odražava stanje sužanja u Babiloniji između 589. i 538. pr. Kr. Među njima djeluje prorok koji najavljuje povratak u zemlju djedova kroz Sirijsku pustinju. Tako se uživljava u budući izlazak iz ropstva kao da se događa u njegove dane. Zove na radost "pustinju i zemlju sasušenu" (r. 1). Pustinji kroz koju prolaze povratnici "dana je slava Libanona, divota Kartnela i Šarona" (r. 2). Libanon je sjeverni susjed Svete zemlje, Karmel gora u sjevernoj Palestini, Šaron primorska ravnica u središnjem dijelu Palestine. "Ruke klonule, koljena klecava" (r. 3) jesu osobe izgnanika koje prorok zove na sadašnju radost radi budućeg izbavljenja. Pri putovanju slijepcima je vrlo teško zato što ne vide hrapav put i jer ovise o pomoći suputnika. Prorok najavljuje da će o novom Izlasku slijepci progledati, gluhi zadobiti sluh, hromi prohodati, nijemi progovoriti (r. 5-b). Bog spašava ne samo dušu nego i tijelo. Čovjek ne bi bio potpuno sretan kad i svojom tjelesnošću ne bi doživio eshatonsko spasenje. Povratnike će "pratiti radost i veselje", od njih će "pobjeći bol i jauci" (r. 10). Očito da ovakav san nije ostvaren prilikom povijesnog povratka iz babilonskog sužanjstva 538. pr. Kr. To je idealni Izlazak mesijanskih vremena koji će ostvariti Krist Gospodin.
  U odgovoru Krstiteljevim izaslanicima Isus citira r. 5-6 ove pjesme povratnika potičući izaslanike neka jave Ivanu što su vidjeli i čuli. On svojim djelovanjem ispunja proročanstvo Izaijine knjige. Kuda on prolazi, raduje se pustinja i zemlja sasušena, kliče i cvate stepa.

Ratar iščekuje dragocjeni urod (Jak 5, 7-10)

  U širem odsjeku Jakov zove kršćane prvog stoljeća, pa i nas danas, na strpljivo čekanje Kristova eshatonskog nastupa. Ovdje za uzor strpljivog iščekivanja stavlja poljoprivrednike i starozavjetne proroke. Pred početak kišnog dijela godine palestinski poljoprivrednik trebao je svoju njivu uzorati i zasijati. "Kiša rana" je jesenska, koja omogućuje da zasijano sjemenje nikne. "Kiša kasna" je proljetna, koja omogućuje da izrasla pšenica isklasa i dobije zrnje. Poljoprivrednik je učinio sve što je mogao i preostaje mu nada da će upravo te godine kiša pasti na vrijeme, a to ne zavisi od njega. Ratar je ovdje slika čekanja prožeta nadom, slika životnog optimizma. "Dolazak se Gospodnji približio" (r. 8) - to je eshatonski dolazak za koji vjernici trebaju uvijek biti pripravni, ali moraju pritom obavljati svoje zemaljske dužnosti kao što je ratar zasijao njivu nadajući se žetvi.
  "Proroci su govorili u ime Gospodnje" (r. 10) riječ Božju za svoje suvremenike, ali su i najavljivali Dan Gospodnji kao doba konačnoga Božjeg zahvata u ljudsku povijest. Proroci su "uzor strpljivosti i podnošenja zala" zato što su ustrajali u svom pozivu unatoč osporavanjima čak među religioznim sunarodnjacima. Božju volju sami su vršili i drugima nastojali otkrivati. Zato su često bili kritizirani kao samozvani i lažni proroci. Njihova "strpljivost i podnošenje zala" nije stoička apatheia, nezainteresiranost za ljude i događaje, nego aktivna strpljivost, osmišljena vjerom. Ovi ratari i proroci nama su poticaj na radosno i strpljivo očekivanje spasenja koje Bog u Kristu već nudi, ali i sprema.

Blago onom tko se ne sablazni o mene (Mt 11, 2-11)

  Ovaj dio građe o Krstitelju donose jedino Matej i Luka. Mateju je svojstvena početna konstatacija: "Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike..." (r. 2). U poglavljima 8 - 9 on je prikazao sljedeća "djela Kristova".
- ozdravljenje gubavca (8, 1-4);
- ozdravljenje Rimljaninova sluge u Kafarnaumu (8, 5-13);
- ozdravljenje Petrove punice i drugih bolesnika (8, 14-17);
- od onih koji žele među učenike Isus traži da prihvate materijalnu nesigurnost i nenavezanost na obitelj (8, 18-22);
- stišana oluja na jezeru (8, 23-27);
- ozdravljenje opsjednutog iz Gadare (8, 28-34);
- ozdravljenje uzetog u Kafarnaumu (9, 1-8);
- poziv Mateju i gozba u njegovoj kući (9, 9-13);
- nova disciplina posta (9 ,14-17);
- ozdravljenje bolesne žene i uskrišenje Jairove kćeri (9, 18 26);
- dvojici slijepaca Isus vraća vid (9, 27-31);
- opsjednutom njemaku Isus vraća dar govora (9, 32-34);
- Isus pastir izražava sućut za ovce bez pastira (9, 35-38).
  Za ta "djela Kristova" čuo je Krstitelj u Maherontu, Herodovoj utvrdi istočno od Mrtvog mora, podignutoj za obranu od Arapa. Tu je Herod Antipa dao zatvoriti Krstitelja po nalogu svoje priležnice. Iz konteksta se može naslutiti da Krstitelj u tamnici očekuje drukčije nastupanje Mesije, kojega je on predstavio prilikom krštenja. Među svojim "djelima" Isus spominje i naviještanje evanđelja siromasima. Vjerojatno je riječ o namjernom boravku među zapuštenim Galilejcima koji su bili izloženi utjecaju poganskih susjeda, a zanemarivani od jeruzalemskih rabina. Isus se među njima osjećao potrebnim i prihvaćenim (usp. Mt 11, 25 - "maleni"!), dok je Krstitelj vjerojatno očekivao da Isus više nastupa u glavnom gradu naroda te uočljivije pokazuje nastup Božje vladavine.
  Isus vidi Krstiteljevu teškoću pa kaže: "Blago onom tko se ne sablazni o mene" (r. 6). Time pokazuje da zna kako neki dobronamjerni sunarodnjaci očekuju drukčijeg Mesiju. Njegova "djela" dovode u pitanje njihovu vjeru u njega kao Mesiju. On uza sve to ne mijenja svoj način djelovanja, uvjeren da tako traži Otac nebeski. Iako je Krstitelj izrazio nestrpljivost i sumnju, Isus ga hvali kao načelnog proroka koji se ne mijenja kao trska što je ljulja vjetar. Na kraju kaže da je, uza svu Krstiteljevu veličinu, beskrajno veći "i najmanji u kraljevstvu nebeskom". Veći je, a ne "bit će veći". Kraljevstvo počinje uz Isusa, uprisutnitelja spasenja što ga Bog nudi, jer po Isusu Bog milosno vlada svijetom, a Isus je prvi čovjek svakom žilicom svoga bića poslušan Ocu. Tko je uz Isusa, tko u njemu neobičnom prepoznaje i prihvaća Božjeg poslanika, već je u kraljevstvu nebeskom. Dakako u početnom stadiju, jer postoji i buduća, eshatonska faza Kraljevstva.
  Krstiteljevo pitanje i Isusov odgovor tiču se i nas danas. I nama Isus govori: "Blago onom tko se ne sablazni o mene!" On je objavitelj Boga drukčijeg, koji se ne da uhvatiti u magijske formule i obrede. Uz takvog Isusa želimo ostati osjećajući se siromasima kojima on naviješta radosnu vijest spasenja.
prof. dr. Mato Zovkić

 
utorak, 11.08.2020. 02:54

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Kazivao sam ti
svoje putove,
i ti si me čuo:
pravilima me svojim
nauči.
Ps 119