Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Slatina - U samostanskoj kapelici blagoslovljeni novi kipovi
     

PRINT

  Subotnji blagdan Gospe Lurdske proslavile su časne sestre Družbe Presvetog Srca Isusova koje u slatinskom samostanu djeluju od 1937. godine. U kući koju im je darovala Klara Čorak nakon smrti svoga supruga Franje, s kojim nije imala djece, časne su je njegovale do njezine smrti, a kasnije su kuću dogradile i preuredile, i vodile je kao sirotište i dječji vrtić.
 
  U tom samostanu časne sestre su 1994. godine uredile svoju samostansku kapelicu posvećenu Gospi Lurdskoj po želji s. Prezentate Jagodić, tada najstarije časne sestre u samostanu, jer je ona bila slabog zdravlja, a Gospa Lurdska je zaštitnica bolesnih i siromašnih. Kip koji se nalazio u kapeli osobno je u Lurdu odabrala i u Slatinu donijela sestra Dionizija Petric. U toj se kapelici sve do 2019. godine obavljalo bogoslužje i u njoj su se Sestre Presvetog Srca Isusova molile za beatifikaciju svoje utemeljiteljice Marije Krucifikse Kozulić. Tada je uređena nova kapelica, koja je ove godine dobila nove kipove Gospe Lurdske i sv. Bernardice.
  Na svečanom misnom slavlju kojim je u subotu 11. veljače, proslavljen blagdan zaštitnice Majke Božje Lurdske, a koje je predvodio župnik preč. Dragan Hrgić u zajedništvu s preč. Nikolom Jušićem i arhiđakonom Vladimirom Škrinjarićem, blagoslovljeni su novi kipovi slatinske samostanske kapelice.
  Govoreći u svojoj propovijedi o čudu koje se dogodilo u Kani Galilejskoj, kad je Isus pretvorio vodu u šest kamenih posuda u izvrsno vino, preč. Hrgić usporedio je taj događaj s izvorom vode koji se pojavio kad je Gospa pozvala Bernardicu da rukama zagrebe površinu zemlje. Bila je to sasvim obična voda, ali preko te vode ubrzo se počinju događati čudesna ozdravljenja, koja se događaju i danas. "Bolesnici koji pođu u Lurd uvijek nešto dožive, ako se ne dogodi čudo ozdravljenja na hodočašću, ipak se vrate kući s velikom duhovnom utjehom u srcu: osjete Marijinu majčinsku nježnost i brigu, što im pomaže život i bolest prihvatiti s ljubavlju", rekao je preč. Hrgić.
  Osim "obične" pretvorbe vode u vino, događaj u Kani na otajstven način naviješta novi savez. "Isus će slaviti istinsku svadbenu gozbu između Boga i ljudi, dat će ono vino koje nedostaje da se svadbena gozba ne prekine, nego dođe do svoga vrhunca."
  Podsjetio je preč. Hrgić da nas blagdan Gospe Lurdske i Božja riječ pozivaju da svoje dane živimo u povjerenju i nadi. "Bog će svakim danom davati novu snagu da se mognemo oduprijeti i svladati prepreke na našem životnome putu, pomoći će živjeti neizbježne teškoće u životu i u braku, u svakodnevnom životu. Dat će da u svemu tome gledamo nove prilike u kojima nam otkriva svoju ljubav. Nemojmo u svemu gledati i doživljavati razočaranja, nego nove prilike i događaje gdje se Bog može proslaviti", rekao je između ostaloga preč. Dragan Hrgić.
  Večernjim misnim slavljem i zavjetnom procesijom tradicionalno je u subotu proslavljen blagdan Gospe Lurdske i u župnoj crkvi svetog Josipa u Slatini.
Petar Žarković (Glas Slavonije)

 
srijeda, 06.12.2023. 01:28

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Čuvao te Gospodin
od zla svakoga,

čuvao dušu tvoju! 
Ps 121