Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Proslava svetkovine Družbe u Kući matici
     

PRINT


 
  Nakon trodnevne pripreme koju je predvodio vlč. dr. Mario Tomljanović, rektor Bogoslovnog sjemeništa „Ivan Pavao II.“ u Rijeci, u petak 8. lipnja svečano je u Kući matici proslavljena svetkovina Presvetog Srca Isusova. Prijepodnevno euharistijsko slavlje predvodio je riječki nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić, a u koncelebraciji je bilo desetak svećenika. U prigodnoj propovijedi Nadbiskup se posebno zadržao na svjedočanstvu sv. Ivana apostola o krvi i vodi koje su potekle iz Isusova probodenog Srca. Taj evanđeoski odlomak potom je protumačen u svjetlu Starog i Novog saveza kako bi u njem otkrili poruku spasenja koje nam je darovano po Isusovoj žrtvi podnesenoj iz ljubavi i poslušnosti prema Ocu, zaključio je Nadbiskup.
  Ta poruka spasenja, o Isusu – Jaganjcu bez mane koji oduzima grijeh svijeta, potom je još bolje osvijetljena trima evanđeoskim prispodobama o milosrđu: Dobrom Pastiru, ženi koja traži izgubljenu drahmu i onu o izgubljenom sinu, odnosno milosrdnom Ocu. Te nam „slike“ predstavljaju božansko Srce. U njima nas Bog poziva da se zagledamo u svoje srce i potrudimo se uvidjeti čime je ono ispunjeno. Ako smo iskreni pred sobom, pred Bogom i jedni pred drugima, uvidjet ćemo da je i svakome od nas potrebno pokajanje i oproštenje. „Komentirajući te Lukine prispodobe o Božjem milosrđu, papa Benedikt XVI. u nagovoru je uz molitvu Anđeo Gospodnji, u rujnu 2010., između ostaloga, rekao: 'Dragi prijatelji, kako ne otvoriti svoje srce sigurnosti da nas Bog ljubi, premda smo grešnici? On nam neumorno ide ususret, uvijek prvi prelazi put koji nas dijeli od Njega.'“ Stoga je Nadbiskup na kraju potaknuo sve prisutne da ne budu ravnodušni na tu činjenicu te, da po uzoru na prvu kršćansku zajednicu, daju prednost svjedočanstvu u ljubavi.
  Nakon euharistijskog slavlja uslijedilo je klanjanje do večernje sv. mise u 18 sati koju je predvodio vlč. Kristijan Malnar, župnik na Donjoj Drenovi, a koncelebrirao je mons. Gabrijel Bratina. U homiliji se vlč. Malnar posebno zadržao na simbolu srca. U liturgijskom kontekstu taj simbol govori nam o punini ljubavi Božje koja nam se očitovala u Isusu Kristu. „Činjenica da je on darovao svega sebe, svoje Srce, za svakog od nas poimence, ne može nas ostaviti ravnodušnima jer nas ta nenadmašiva ljubav potiče da otvorimo svoja srca pozivu na uzvrat ljubavi, tj. pozivu na svetost. Bog nam je darovao sve, svoje Srce, da u njemu tražimo sve što nam je potrebno i da od njega učimo ljubiti kao što je on ljubio, svaki dan i u svakoj situaciji, u sve većem predanju. Tako će naš život biti 'živa' pokaznica koja će donositi ljubav Božju, sebedarnu, istinitu, neproračunatu,… ljubav koja nam govori o Bogu, a ne o nama samima. Takva ljubav izgoni strah, a ostvaruje zajedništvo“, zaključio je vlč. Malnar.
  Ovaj kratki prikaz našeg slavlja svetkovine Družbe, u kojem su nam se pridružile i sestre milosrdnice i vjernici laici, zaključujem molitvom sv. Gertrude, koju je molila i naša Majka Utemeljiteljica:

„Pozdravljam Te, Presv. Srce Isusovo,
Srce moga Spasitelja,
živi i neiscrpni izvore radosti i vječnoga života,
neizmjerna riznico božanstva,
gorljivi ognju božanske ljubavi!
Ti si moje utočiste, moje prebivalište, moje sve.
Srce puno ljubavi rasplamti moje srce ognjem,
koji Tebe rasplamćuje.
Ulij sve milosti u moje srce,
koje iz Tebe kao iz izvora istječu.
Daj da moja duša bude s Tobom vazda sjedinjena i
da se moja volja Tvojoj vazda potpuno podlaže.
Samo jedno Te molim,
Tvoja volja neka bude jedino pravilo i
jedini cilj svih mojih djela.
Ovomu se pouzdano nadam od Tebe. Amen.“
 
s. Marijana Mohorić

 
srijeda, 20.02.2019. 01:12

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Neka te slave narodi,
Bože,
svi narodi
neka te slave!
Bog nas blagoslovio!
Neka ga štuju
svi krajevi svjetski!
Ps 67