Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

120. obljetnica utemeljenja Družbe sestara Presvetog Srca Isusova     

PRINT


  Emotivno, svečano i dostojanstveno u subotu 6. srpnja proslavljena je 120. godišnjica od utemeljenja Družbe sestara Presvetog Srca Isusova. Svečano euharistijsko slavlje u crkvi Blažene Djevice Marije Karmelske predvodio je riječki nadbiskup i metropolit mons. dr. Ivan Devčić u suslavlju s krčkim biskupom mons. dr. Ivicom Petanjkom, gospićko-senjskim biskupom mons. Zdenkom Križićem, provincijalom Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića fra Jurom Šarčevićem i mnogobrojnim svećenicima Riječke metropolije.
  Uz mnogobrojne vjernike, predstavnike drugih redovničkih zajednica, pastora Baptističke crkve u Rijeci Giorgia Grlja, predstavnike gradske i županijske vlasti, na misi je sudjelovala nećakinja Riječke Majke Tatiana Cosulich Mazzaroli sa svojom obitelji.
  U nadahnutoj propovijedi riječki nadbiskup je sestrama Družbe Presvetog Srca Isusova poručio da  120 godina Družbe potiče na primišljanje o povijesti kako bi se što ispravnije mogla vrednovati sadašnjost i budućnost. Proslava jubileja je prilika za prisjećanje o svim padovima i usponima, kao i poticaj za ojačavanje redovničke samosvijesti kako bi se oslobođene svake malodušnosti, s novim poletom moglo početi živjeti i svjedočiti karizmu na način na koji je to činila utemeljiteljica Družbe , službenica Božja Majka Marija Krucifiksa Kozulić. Sestre je pozvao da budu inspiracija mnogim mladim djevojkama koje Gospodin i danas poziva. “Takvo vraćanje u prošlost nužno uključuje ne samo upoznavanje i bavljenje s onim lijepim i pozitivnim, nego i pokajničko suočenje sa svime što nije dobro. U skladu s time, autentično slavljenje jubileja pretpostavlja pokajanje i obraćenje koje prati odluka da ćete ubuduće živjeti stare vrline, a izbjegavati kako stare tako i nove pogreške.”
web-s1U nastavku je dodao da proslava 120. obljetnice Družbe poziva na zahvalnost Bogu, izvoru svakog poziva i dobra, službenici Božjoj Majci Mariji Krucifiksi Kozulić koja se odazvala pozivu i utemeljila Družbu, kao i sestrama koje su je nasljedovale u odgoju djece, posebno siromašne i napuštene, kao i njezi bolesnih i umirućih, te pomaganju siromašnih i potrebitih ne očekujući od ljudi priznanja i nagrade.  Dopustimo da pred našim očima izrone i tolike male i skrivene sestre Družbe koje su nekoć živjele kao svetice među nama služeći tiho i samozatajno u župama, staračkim domovima, dječjim vrtićima, bolnicama, hospicijima, župnim i biskupijskih kućama, školama, sjemeništima i bogoslovijama, njegujući slabe i bolesne, bdijući nad umirućima, tješeći ucviljene, hrabreći malodušne, rekao je nadbiskup. “Ali nemojmo gledati samo u prošlost i u njoj tražiti takve malene i skromne svetice, nego promotrimo pozornije i sadašnjost pa ćemo vidjeti da takvih samozatajnih i požrtvovnih, Bogu i čovjeku posve predanih sestara u ovoj Družbi ima i danas, kao što ih je bilo u prošlosti.” Slavljenje obljetnica ima i dublju dimenziju, kazao je riječki nadbiskup dodajući da iz evociranja prošlih događaja, iza pouka i poruka što ih njih crpimo, stoji sam Gospodin. S tim u vezi i 120. obljetnica Družbe je prvenstveno Božje djelo, a tek onda ljudsko.
Nadbiskup je na kraju sestrama čestitao visoki jubilej i zahvalio za sve dobro kojim nas je Gospodin po njihovim molitvama i žrtvama tijekom 120 godina velikodušno obdarivao. Neka vam udijeli svoj blagoslov da i ubuduće budete posrednice njegovih milosnih darova Crkvi na ovim prostorima i svima kojima je Božja pomoć najpotrebnija, kazao je nadbiskup Devčić.
web-obNakon mise održan je prigodan program u kojemu su nastupila djeca DV “Nazaret” i “Mima” kojega vode sestre Družbe, obitelj Tuhtan čije kćeri su učenice Ženskog učeničkog doma “Marija Krucifiksa Kozulić”, Zbor sestara Presvetog Srca Isusova pod vodstvom s. Valentine Marinović i za orguljama Luke Španjića i Barbara Brezac Benigar. Ovim povodom izveden je kratki scenski prikazu o utemeljenju Družbe u kojemu su nastupili: s. Anita Crnković u ulozi Majke Marije Krucifikse Kozulić:, bogoslov Kristijan Pandl kao fra Arkanđeo iz Camerina, bogoslov Denis Šehić kao senjsko-modruški biskup Antun Maurović, s. Lidija Turić kao naratorica i u ulozi prve djevojčice Zavoda Liberate Mardešić –  postulantica Mihaela Martinović. Zanimljivo, Majka Krucifiksa rođena je 20. rujna 1852. godine, a s. Anita Crnković koja je utjelovila njezin lik rođena je točno 100 godina poslije, 20. rujna 1952. godine.
Prigodnu riječ uputila je vrhovna predstojnica Družbe č. M. Dobroslava Mlakić. „Ovo je Dan i naše zahvalnosti  Bogu i za ustrajnost i vjernost  svake naše sestre u svakom  vremenu,  a nada sve ovo je zahvala za prepoznavanje  u našoj povijesti  čudesnog Božjeg  vodstva i prisutnosti Božje koju  koje nam je Bog očitovao,  koji nas je vjerno  pratio i štitio  svojom providnošću i ljubavlju i dobrotom svoga Božanskog Srca  kroz različita i burna razdoblja povijesti naše Družbe, u ratovima, u siromaštvu i bijedi u različitim ne malim kušnjama i žrtvama i progonstvima. Ovaj jubilej je i poziv  na prepoznavanje i istinsko vrednovanje  svoga identiteta  i povratak svojim vlastitim korijenima, svojoj  karizmi kako bismo u i budućnosti poput naše Majke Utemeljiteljice  proročki bile  neustrašive nositeljice nade i svjetla u ovaj svijet koji se na raznim stranama  sve više raskršćanjuje.“ Družbu je osnovala Službenica Božja Majka Marija Krucifiksa Kozulić pod vodstvom franjevca kapucina fra Arkanđela iz Camerina u Rijeci 6.  srpnja  1899. kada je senjsko-modruški biskup Antuna Maurovića, potvrdio i odobrio Konstitucije Družbe, rekla je vrhovna predstojnica Družbe.
web-sestre2Povijest  Družbe  sestara Presvetog Srca Isusova obilježena je usponima na odgojno-obrazovno i socijalno-karitativnom i pastoralnom radu, u velikim naporima i žrtvama. Sva povijest našega grada Rijeke društvena i crkvena našla je svoj odraz na našoj Družbi jedinoj utemeljenoj u ovom gradu, iz kojeg je najprije  prognana naša Majka Utemeljiteljica, a potom i hrvatske sestre,  ali koje je Crkva dobro razumjela i prihvatila davši joj ponovno priznanje zbog društveno- političkih prilika u kojima se našla u Rijeci, poručila je č. M. Mlakić.  „Do Drugog svjetskog rata svi su samostani sestara bili i sirotišta za djecu, a kad je sestrama zabranjen rad s djecom,  sestre su  bile  raspršene na ništa manje nego u 45 župa senjsko-modruške- odnosno od 1969. Riječko-senjske nadbiskupije i diljem Istre na  u 12 župa Porečke i pulske biskupije, a djelovale su i djeluju i u krčkoj biskupiji i Zagrebačkoj nadbiskupiji,  a kasnije su sestre kao i mnogi naši sunarodnjaci prešle prag domovine u Njemačku i Austriju da bi pomogle u opstanku svojoj Družbi.“
Sestrama su u povodu proslave visokog jubileja mnogi uputili čestitke, među njima i zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, a nakon mise izrekli i krčki biskup mons. dr. Ivica Petanjak, gospićko-senjski biskup mons. Zdenko Križić i provincijal Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića fra Jure Šarčević.
Helena Anušić

 
subota, 08.08.2020. 02:49

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Evo službenice Gospodnje,
neka mi bude
po tvojoj riječi!
Lk 1, 26-38